Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
wpfc_sermon
wpfd_file

ʼn Vriend van my pa was ʼn besonder toegewyde Christen. As klein seuntjie het ek hom op ʼn dag vir my pa hoor sê:  “Dawid het gesê: ‘Wie is ek, Here?’”  Ek het besef dat hy sê dat ons moet besef wie ons is as ons met God, die Almagtige, te doen het. Ek het dit oor al die jare onthou.

Natan het ʼn openbaring van God gekry waarin God sy guns oor Dawid uitspreek. Natan het die boodskap aan Dawid oorgedra.  Daarna het koning Dawid gebid: “Wie is ek, Here my God, en wie is my nageslag dat U my só ver gebring het?(2 Sam. 7:18).

Dawid was diep onder die indruk van God se goedheid oor hom en dit het hom laat uitroep: Wie is ek, Here my God?” Daarmee sê hy in effek: “Hoe kan ek so iets verdien? Hoe kan ek enige guns van God ontvang, ek ʼn sondaar wat eintlik nie voor die almagtige en heilige God mag verskyn nie?” Dit getuig van ʼn besef van sy eie nietigheid voor God. In een van sy psalms pleit Dawid om vergifnis vir sy sonde: Die offer wat U wil hê, o God, is verootmoediging: U sal ‘n hart vol ootmoed en berou nie gering ag nie, o God (Ps. 51:19).

Ons moet altyd daaraan dink hoe afhanklik ons van God is. Jesus vertel van die tollenaar (gehate uitbuiter) en die Fariseër (Joodse godsdienstige leier) wat in die tempel gaan bid het. Die Fariseër het homself geprys oor sy “sondeloosheid” en oor al die goeie dade wat hy doen. Dan lees ons: “Maar die tollenaar het daar ver bly staan en wou selfs nie na die hemel opkyk nie. Hy het bedroef op sy bors geslaan en gesê: ‘O God, wees my, sondaar, genadig’” (Luk. 18:13). Jesus het toe gesê dat die tollenaar, eerder as die Fariseër, se saak met God reg is. Dit terwyl die tollenaar niks kon aanbied wat reg was nie. Hy was gebroke en het alleen maar besef hoe afhanklik hy van God was.

Vir gelowiges is daar ook ‘n belangrike antwoord op die vraag “Wie is ek?” Jesus het aan die kruis vir die sonde van elkeen van ons kom betaal. Maar aan almal wat Hom aangeneem het, dié wat in Hom glo, het Hy die reg gegee om kinders van God te word (Joh. 1:12). Die gelowiges kry ‘n nuwe identiteit: Nou is hulle kinders van God, die ewige Koning: Aan Hom wat vir ewig Koning is, die onverganklike, onsienlike, enigste God, kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid! (1 Tim.1:17). Op Jesus se hoof is ‘n doringkroon gedruk sodat ons die kroon van die lewe kan kry. Bly getrou tot die dood toe, en Ek sal julle die lewe as kroon gee (Openb. 3:10 – 11).

  Ek het eendag hierdie mooi woorde gelees: On the darkest days, when I feel inadequate, unloved and unworthy, I remember whose daughter I am and I straighten my crown. Op die vraag: “Wie is ek Here, my God?”  sal God antwoord dat jy een van sy geliefde seuns en dogters is. Hy is elke oomblik by ons, ons is syne. As kinders van die ewige Koning dink ons nie dat ons beter is as ander nie. Dit is alles genade. Maar ons is ook nooit minderwaardig nie. Ons moenie toelaat dat ander ons verneder of intimideer nie. Ons mag nie. Ons is Koningskinders!

 Dankie God, dat U as Koning vir ons ‘n Vader wil wees. Amen

Free email messages from gertberning@gmail.com and WhatsApp. Also weekly from the App of CLF (Christian Literature Fund). Visit https://sites.google.com/site/eposbediening/

  Gert Berning