Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
wpfc_sermon
wpfd_file

Vyfde Sondag ná die epifanie

Lees Matteus 16:21-28

“Jy is vir My ’n struikelblok, want jy dink nie aan wat God wil hê nie, maar aan wat die mense wil hê” (v. 23).

Dit spreek vanself dat Jesus se destydse volgelinge sy belange op die hart sou dra. Dat hulle alles sou gee om Hom te beskerm. Dat bloot die idee dat Hy doodgemaak kon word, hulle met weersin sou vervul.
Petrus is meermale bloot die dissipels se spreekbuis, en hy verwoord hulle ontsteltenis wanneer hy Jesus oor sy doodgaanpraatjies berispe. Na alle waarskynlikheid het hy nie Jesus se heftige reaksie verwag nie, en beslis nie dat hy, die bekommerde volgeling, weggejaag – en boonop vir “Satan” (v. 23) uitgeskel – sou word nie.
Maar hiermee beklemtoon Jesus die dodelike erns van sy Vader se wil met Hom, sy Seun. Én dat dit ook in hierdie geval nie in ooreenstemming met mense se wil is nie, ook nie sy volgelinge s’n nie.
Die gevolge hiervan is eweneens nie “halleluja!” in sy volgelinge se ore nie: Dié wat agter Hom aan wil kom, sê Jesus, moet vergeet wat ander mense wil hê; hulle moet hulle persoonlike ambisie prysgee, die swaar drag wat aan hulle toegedeel is op hulle skouers neem, en dán kan hulle Hom volg.
Dit is tog wat Hy self gedoen het – hierdie selfprysgawe, hierdie kruisdra. En die volgelinge is nie beter as hulle Leier nie.
Maar sy belofte staan vas: Hy sal weer kom, en hierdie keer sal dit anders wees. Hy sal met dieselfde heerlikheid as sy Vader beklee wees. En sy volgelinge sal dit goed weet. Halleluja!

Die pad agter Jesus aan is nooit ’n pad-sonder-duwweltjies nie. Inteendeel. Dit is lank en kronkelrig, met aanloklike afdraaipaaie.
En struikelblokke wat skielik, en soms vanuit ’n onwaarskynlike oord, verskyn.
Dié pad loop soms deur ’n dal van doodskaduwee; dit vra dikwels bloedsweet om daarmee vol te hou.
Ja, kyk, om opofferings op hierdie reis te maak, is baie gevra. Om jouself prys te gee, is veel verwag, dalk té veel. Om jou lewe ter wille van Hom te verloor . . . nou ja.
Die Jesusvolgelinge weet dit. Hulle Voorloper het dit alles deurgemaak, én Hy het hulle vooraf daaroor gewaarsku. By hulle gepleit om dit tóg maar te oorweeg, want “wie sy lewe ter wille van My verloor, sal dit terugkry” (v. 25).
Die Jesusvolgelinge moet een ding goed verstaan: “Die mense” na wie Jesus so afkeurend verwys, is geen buitestanders nie; dit is maar ons, sy volgelinge. Wat “húlle” wil hê, is wat óns wil hê. Al is dit teen God se wil.
Al sal dit ons die hoogste prys kos wanneer Hy weer kom.

Trap vir my ’n duidelike spoor, Here!
Kyk! Ek kom agter U aan.

 

Uit: Seisoene van genade deur Barend Vos. Bestel jou kopie hier.