Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
wpfc_sermon
wpfd_file

As kinders het ons vir mekaar gevra: Wie het ‘n kwart van die mensdom doodgeslaan? Die antwoord: Kain. Hy het sy broer, Abel, doodgemaak toe daar nog net vier mense op die aarde was, hulle en hulle ouers, Adam en Eva.

Kain en Abel het offers vir die Here gebring. Die Here het vir Abel en sy offer aangeneem, maar nie vir Kain en sy offer nie. Kain het toe baie kwaad geword. Kain het met sy broer Abel gepraat, en toe hulle in die veld was, het Kain vir Abel oorweldig en hom doodgemaak. Toe vra die Here vir Kain: “Waar is jou broer Abel?” en Kain antwoord: “Ek weet nie. Moet ek dan my broer oppas?” Maar die Here sê: “Wat het jy gedoen? Die bloed van jou broer roep van die aarde af na My. Vervloek is jy dan nou, verban van die grond af wat gretig die bloed van jou broer uit jou hand opgeslurp het” (Gen. 4:3-11).

Abel was ʼn mens geskape na die beeld van God, ʼn mens wat die kroon was van God se skepping. En Kain het hom doodgemaak. Dit is asof Abel se bloed na God roep om vergelding. God “reageer” soos ‘n ouer wat hewig ontsteld is as hy hoor dat sy geliefde kind vermoor is.

God het alle mense lief. Jesus het vir almal gesterf, God het die wêreld so liefgehad dat Hy sy enigste Seun gegee het, sodat dié wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie maar die ewige lewe sal hê (Joh. 3:16). Menslik gesien, sal die Here dus hewig ontsteld wees as een van sy kinders vermoor word. Vir die moordenaar sal Hy sê Die bloed van jou broer roep van die aarde af na my.

          Miskien sien ons dikwels dat God se gebooie net sekere reëls is wat ons moet nakom, en as ons hulle oortree, dan doen ons sonde. Maar die gebooie gaan nie oor ons nie, maar oor die ander persoon. Deur sy gebooie wil God die ander persoon teen ons verkeerde dade beskerm. Soos ‘n ouer wat seerkry as sy kind seerkry, so kry God “seer” as sy kind seerkry. Jesus het gesê: “Dit verseker Ek julle: Vir sover julle dit aan een van die geringste van hierdie broers van My gedoen het, het julle dit aan My gedoen” (Matt. 25:40). As jy ‘n persoon vloek of skel, hom ignoreer omdat jy hom nie wil vergewe nie, benadeel jy die persoon en bedroef jy die Heilige Gees, God self: En moenie die Heilige Gees van God bedroef nie, want Hy het julle as die eiendom van God beseël met die oog op die verlossingsdag. Moet nooit verbitter of opvlieënd wees of woedend word nie; moenie vloek of skel nie; moet niks doen wat sleg is nie. Wees goedgesind en hartlik teenoor mekaar, en vergewe mekaar soos God julle ook in Christus vergewe het (Ef.4:30-32).

Abel se bloed het na God geroep om vergelding en Kain is vervloek. Baie jare daarna het ons, as deel van die mensdom, ‘n Broer van ons doodgemaak. Jesus het aan die kruis ons sonde van die verlede, hede en toekoms op Hom geneem. Sy bloed het ook tot God geroep. Dit was goddank nie ‘n geroep tot vergelding nie maar tot genade en vergifnis. Sy bloed het nie gelei tot vervloeking nie maar tot versoening met God. So het die Vader van Jesus nou ook ons Vader geword en Jesus ons Broer. Ons Broer het vir ons gesterf sodat ons vergifnis kon ontvang. Nou moet ons ander ook vergewe, al sou hulle wat ook al teen ons doen.

Uit sy liefde gee God ons sy gebooie, uit liefde vir ons en vir die mense wat onder ons ly as ons sy gebooie oortree. Daarom word dit liefdesgebooie genoem.

 

Ons Vader, maak ons altyd daarvan bewus dat ons ons naaste moet liefhê. Amen.

 

gertberning@gmail.com