Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
wpfc_sermon
wpfd_file

‘n Priester het ‘n plaasarbeider langs ’n pad sien bid. Hy sê toe: “Jy moet God baie liefhê”, waarop die arbeider met ’n glimlag geantwoord het: “O ja, Hy hou baie van my!” Wanneer daar aan Christene gevra word: Het God jou lief? Hou Hy van jou?, is die reaksie dikwels iets soos “Ek doen nog baie sonde” of “Ek leef nie altyd reg nie”. Die vraag word dan eintlik verstaan as: “Verdien jy God se liefde? Leef jy so dat God jou sal liefhê?”

            Wanneer iemand iets goed gedoen het, word die persoon gewoonlik beloon. Dit kan wees in die vorm van geld, of van iets wat gekoop en mooi toegedraai is en vir die persoon gegee word. Dit mag soos ‘n geskenk lyk, maar dit bly ‘n beloning vir wat gedoen is. ‘n Ware geskenk het nie te doen met enige prestasie van die ontvanger nie. Dit word gegee omdat jy die persoon liefhet, en nie om die persoon te vergoed nie; ook nie om daarmee iets terug te ontvang nie. God het vir ons ‘n ware Geskenk gegee. Hy het Homself gegee in sy Seun, Jesus Christus: “God het die wêreld so lief gehad dat Hy sy enigste Seun gegee het, sodat dié wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie maar die ewige lewe sal hê” (Joh. 3:16). Jesus het aan die kruis in ons plek vir ons sondes gesterf sodat ons vriende van God kan wees. Hy het die skeidsmuur tussen ons en God afgebreek. Hierdie geskenk word nie verdien nie. Maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was (Rom. 5:8).

            Die geskenk van God is vir almal. Al wat God vra, is dat ons die geskenk moet aanvaar, glo dat God ons liefhet en dat Jesus ook vir ons sondes gesterf het. Kinders sowel as ou mense ontvang hierdie geskenk. Geleerdes glo dat Jesus hulle verlos het, so glo ook mense wat nie kan lees en skryf nie. Baie ryk mense is toegewyde Christene en so ook baie arm mense. Oor die wêreld heen glo mense in die verlossing wat God vir ons bewerk het. Mense uit verskillende volke en rasse aanvaar hierdie geskenk. Nepal en China is die lande waar die groeipersentasie van Christene die hoogste in die wêreld is. In Nepal is dit 10.93% en in China 10.86% per jaar.

Dit blyk duidelik uit die gesprek met die plaasarbeider (hierbo genoem), dat hy besef het dat God hom baie liefhet. Dit het gemaak dat hy God liefhet. Anders gestel: hy het nie gedink God hou van hom omdat hy God liefhet nie, of omdat hy God se liefde verdien het nie. Ons het Hom lief, omdat Hy ons eerste liefgehad het (1 Joh. 4:19).

As ons besef dat God ons liefhet, en ons sy geskenk aanvaar, gebeur daar iets in ons. Die liefde van God in Jesus bring ons in beweging. Paulus skryf: Die liefde van Christus dring ons (2 Kor. 5:14). Dit het gebeur met die plaasarbeider. Hy was gevul met die liefde en blydskap van die Here. Ons word sodanig verander as ons God se geskenk aanvaar het, dat Jesus vir elkeen van ons kan sê: “julle is die sout vir die aarde” (Matt. 5:13), ” julle is die lig vir die wêreld” (Matt. 5:14).

Oor ‘n paar weke is dit Kersfees. Jesus is ons groot Kersgeskenk: Hy het ons gered en ons geroep om aan Hom toegewy te wees. Dit het Hy gedoen, nie op grond van ons dade nie, maar op grond van sy eie besluit en die genade wat Hy van ewigheid af in Christus Jesus aan ons geskenk het (2Tim. 1:9).

 

Dankie, Jesus, dat U ons eerste liefgehad het. U is ons groot Geskenk.

Amen.