Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
wpfc_sermon
wpfd_file

Wilhelm Busch was ʼn predikant in Duitsland. Een middag laat is hy na ’n baie siek, bejaarde vrou in ’n armoedige woonstelletjie. Die vrou het kanker gehad wat ’n deel van haar gesig weggevreet het. Hy het vir haar gevra of sy nie baie eensaam is omdat sy die hele dag so alleen daar moes lê nie. Sy het geantwoord: “Wat praat jy tog! Ek is nooit alleen nie. Op die stoel waarop jy nou sit, sit my Here Jesus. Ek gesels met Hom oor die verlede, oor mense wat ek liefhet, sommer oor alles. Dan troos Hy my en skenk Hy my sy heerlike vrede sodat ek so gelukkig word.”

Jesus het die skeiding tussen mens en God afgebreek toe Hy aan die kruis ons sonde op Hom geneem het en daarvoor betaal het. Deur die bloed van sy Seun aan die kruis het Hy die vrede herstel, deur Hom het Hy alles op die aarde en in die hemel met Homself versoen (Kol. 1:20). As ons dit glo en God vertrou met ons lewe gee Hy ons sy vrede soos die vrou in Duitsland kon getuig.

Jesus het mense sy vriende genoem (bv.): Hierna het Hy vir hulle gesê: “Ons vriend Lasarus slaap, maar Ek gaan om hom wakker te maak” (Joh. 11:11). Daar is ‘n ou lied wat al vir meer as 150 jaar wêreldwyd in kerke gesing word: Wat ‘n vriend het ons in Jesus Hy wat in ons plek wil staan; wat ‘n voorreg om gedurig tot Gods troon deur Hom te gaan! …

            Ons hoor dikwels dat ons ’n persoonlike verhouding met God (of met Jesus) moet hê. Wat sou dit beteken? Ons kan tot God bid vir dinge wat ons graag wil hê. Ons kan Hom loof in ons gebed, vir Hom dankie sê vir baie dinge. LW Dit is alles heeltemal reg en ons moet dit doen. Maar miskien gaan ’n persoonlike verhouding met God baie verder. Miskien moet ons leer van die siek bejaarde vrou in haar armoedige woonstelletjie, oënskynlik baie eensaam. “Op die stoel waarop jy nou sit, sit my Here Jesus. Ek gesels met Hom oor die verlede, oor mense wat ek liefhet, sommer oor alles.” ’n Mens ervaar ’n “heerlike vrede” deur soms net met Jesus te gesels, net te vertel wat in jou lewe gebeur, wat jou gelukkig en wat jou ongelukkig maak, oor die verlede, oor mense wat jy liefhet en sommer oor alles in die Bybel. Net soms te vertel van wat jou bekommerd maak. Sonder enige versoeke of lofprysing. Soms net gesels met Jesus soos met ’n vriend.

In die psalms kry ons baie gesprekke met God. Dit sluit al die mens se ervarings in soos bv. vreugde en rou: Ek was in die rou, maar U het my van vreugde laat dans (Ps. 30:11). Angs: Ek het in my angs gedink: Dit is klaar met my, selfs U het my verwerp (Ps. 31:23). Vrae aan God in tye van nood: Waarom staan U so ver weg, Here? Waarom trek U U terug in tye van nood? (Ps. 10:1). Die soort gesprekke is van mense wat ʼn persoonlike verhouding met God het. Hulle leef “naby” God en is bewus van sy teenwoordigheid. Hierdie gesprekke ís gebede.

Ons het ’n Vader wat weet wat ons nodig het, nog voordat ons Hom vra: Moet dan nie soos hulle (die heidene) maak nie, want julle Vader weet wat julle nodig het, nog voordat julle dit van Hom vra (Matt. 6:8).

 

Here Jesus, dankie dat ons met U kan gesels soos met ’n vriend. Amen.

 

Free email messages from gertberning@gmail.com and WhatsApp. Also weekly from the App of CLF (Christian Literature Fund. Visit https://sites.google.com/site/eposbediening/

 

Gert Berning