Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
wpfc_sermon
wpfd_file

Het God jou lief? Antwoord eers die vraag voor jy verder lees. Ek was eendag by ‘n Bybelstudiegroep van seniorburgers. Daar was omtrent 10 vroue teenwoordig. Vir elkeen van hulle het ek gevra of  God haar liefhet. Die antwoorde het gewissel van “Ek doen nog baie sonde” en “Ek leef nie altyd reg nie” tot “Ek weet nie”, ens. Een het gesê: “Volgens die Bybel moet ek ja sê.”

Dit is so belangrik dat ons moet weet dat God ons liefhet. Dit is wat geloof beteken. Dit is om God te vertrou. God het tog sy Seun gestuur om aan die kruis te sterf. Daar het Hy in my plek vir my sonde gesterf sodat my sonde nie ‘n muur tussen my en God moet wees nie. Jesus het hierdie muur afgebreek toe Hy aan die kruis vir elkeen van ons gesterf het.

          Ek het al voorheen verwys na Brennan Manning wat vertel het van ʼn priester wat ʼn plaasarbeider langs ’n pad sien bid het. Hy sê toe: “Jy moet God baie liefhê,” waarop die arbeider    met ’n glimlag geantwoord het: “O ja, Hy hou baie van my!” (“He is very fond of me.”). Hier was ʼn man wat omtrent geen aardse goed gehad het nie, maar alles gehad het wat saak maak – die wete dat God hom liefhet. Hy kon met God gesels soos ‘n kind met sy pa, ‘n baie liefdevolle pa. As ons in Jesus glo word God ons liefdevolle Vader. Na Jesus opgestaan het uit die dood het hy by die graf vir Maria gesê: “Ek vaar op na my Vader toe, wat ook julle Vader is, na my God, wat ook julle God is.” (Joh. 20:17). Johannes skryf: Kyk watter groot liefde die Vader aan ons bewys het: Hy noem ons kinders van God, en ons is dit ook (1 Joh. 3:1). (Dit is so jammer dat baie pa’s se optrede nie getuig van ‘n pa wat omgee vir sy kind nie, en net die beste vir die kind wil hê nie. Daarom vul die beeld van die Vader wat die Bybel gebruik baie met teleurstelling en selfs met haat). Maar Jesus en sy Vader is één, ‘n God van liefde en deernis. Ferdinand Deist  skryf van God se liefde: “God verdra alles van jou. Hy hou nie boek van die verkeerde dinge wat jy doen nie, en Hy glo net die beste van jou en hoop net die beste vir jou.” Ons troos is dat God alles van ons weet. Die Psalmdigter skryf: Sou Hy wat vir ons ore gemaak het, self nie kan hoor nie? Sou Hy wat vir ons oë gemaak het, nie kan sien nie? (Ps. 94:9) Jesus het vir ons sonde gesterf omdat God ons liefhet, onvoorwaardelik liefhet. Johannes, een van die dissipels van Jesus, het dit sekerlik die beste verstaan. In die Evangelie van Johannes verwys hy vier keer na homself en elke keer as “die dissipel vir wie Jesus lief was (Joh. 13:23, 20:2, 21:7, 21:20).

God se liefde word saamgevat in die baie bekende teks: Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê (Joh. 3:16). God het die wêreld, dit is alle mense, lief, so lief dat Hy sy Seun gegee het om in elkeen se plek vir elkeen se sonde te betaal. Dit geld dus vir elke mens met wie ons te doen het, vir elke mens wat ons op straat sien. Dit geld vir die grootste misdadiger en die gehardste moordenaar. Hy het elke mens so lief sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. God skryf niemand af nie, Kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die HERE: al was julle sondes soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu; al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol (Jes. 1:18). ‘n Ouer kan baie teleurgesteld wees in die gedrag van sy kind maar steeds sy kind baie liefhê en net die beste vir die kind begeer. Die vraag is nie of God ons liefhet nie, maar of ons sy liefdesaanbod wil aanvaar.

In die profesie van Hosea beskryf God hoe Israel afgedwaal het en afgode gedien het. Maar dan sê God: Maar hoe kan Ek jou prysgee, …? Hoe kan Ek jou laat vaar, Israel? Hoe kan Ek jou vernietig…? Ek kan dit nie oor my hart kry nie. My liefde brand te sterk (Hos. 11:8). 

 

 Dankie God dat ons altyd kan weet dat U ons liefhet, dat ons altyd daarop kan reken dat U die beste vir ons wil hê, en dat U deernis het met ons as ons swaarkry. Amen.

 

 Gert Berning