Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
wpfc_sermon
wpfd_file

Het julle al ’n pa dopgehou langs ’n rugbyveld as sy seun een van die spelers is? Sy oë bly net op sy seun en volg elke beweging van hom. Wanneer die seun ’n goeie beweging uitvoer, kyk hy na sy pa en sien die pa se goedkeuring en blydskap; duim na bo! Dit moedig die seun aan om nog beter te speel. Verder gedurende die wedstryd begaan die seun egter ‘n fout wat tot punte vir die opposisie lei. Die seun is ontsteld en kyk wat die reaksie van sy pa is. Die pa glimlag vir sy seun en wys vir hom: Moenie bekommerd wees nie, gaan aan en doen beter. En die seun is bly en speel nog harder.

Ongelukkig is alle pa’s nie so nie, maar só is ons hemelse Vader! Hy het ons onvoorwaardelik lief. Hy weet dat ons foute maak, maar dit verander niks aan sy liefde vir ons nie. Dit kan tog nie wees dat God ons vandag liefhet as ons die regte ding doen, maar dat Hy ons môre, as ons sondig, dan nie meer liefhet nie.

Om te glo in God beteken in wese om te vertrou op God. Hoe kan ons onsself aan God gee, op God vertrou, as ons nie weet dat Hy ons liefhet nie? Om te sê ek glo in God beteken om te sê ek weet God het my lief. God het ons so lief dat Hy sy Seun laat verneder het en die verskriklikste lyding aan die kruis laat verduur het ter wille van jou en my: Hiérin is God se liefde vir ons geopenbaar: sy enigste Seun het Hy na die wêreld toe gestuur sodat ons deur Hom die lewe kan hê (1 Joh. 4:9). 

 God is nie net lief vir ons nie, Hy hou ook van sy kinders en Hy verheug Hom oor ons. Met Jesus se geboorte het daar ’n engel aan skaapwagters verskyn. Dan lees ons: Skielik was daar saam met die engel ‘n menigte engele uit die hemel wat God prys en sê: “Eer aan God in die hoogste hemel, en vrede op aarde vir die mense in wie Hy ’n welbehae het” (Luk. 2:13-14). Vir sy kinders gee God die wonderlike versekering:  Die Here jou God is by jou, Hy, die krygsman wat red. Hy is vol vreugde oor jou, Hy is stil-tevrede in sy liefde. Hy jubel en juig oor jou (Sef. 3:17).

Baie mense dink dat God boekhou van alles wat hulle verkeerd doen. Hulle neem aan dat hulle self moet betaal vir hulle verkeerde optredes. Hoewel niemand aan die aardse gevolge van verkeerde dade kan ontsnap nie, is die goeie nuus egter dat ons skuld teenoor God klaar betaal is. Hoekom is dit vir ons so moeilik om God se vergifnis en genade te aanvaar?  God het sy kinders lief en Hy verheug Hom oor ons, nie op grond van enigiets goeds wat ons gedoen het nie, maar net op grond van wat Jesus gedoen het – onthou dit!

Geen sonde wat ons doen is groter as die genade van God nie. Die wete dat God ons so liefhet maak juis dat ons sy wil sal wil doen, sal wil leef tot sy eer en Hom met meer ywer sal wil dien, nie met minder nie. In die voorbeeld van die rugbywedstryd sal die seun nie opsetlik foute maak omdat hy weet dat sy vader hom liefhet en sal vergewe nie.  Hy sal nie opsetlik punte aan die opponente afstaan en só sy pa teleurstel nie.

Kinders van God weet dat hulle uit genade gered is, deur die bloed van Jesus, en daarom sal hulle harder speel en geen punte aan die Vyand wil afstaan nie.

Ons Hemelse Vader, ons dank U dat U ons liefhet en dat ons sonde afgewas is deur die bloed van Jesus. Ons verheug ons in u liefde en genade. Amen.

See this devotional in English on a video: