Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
wpfc_sermon
wpfd_file

Dit was die aand van 24 September 1954 op ʼn plaas naby Schweizer-Reneke. Ek was toe 13 jaar oud. Laataand het ek wakker geword en mense hoor huil en kerm in die sitkamer. Dit was my ouers. My broer, Tom Berning  was saam met drie studentevriende op pad huis toe vir ’n kort vakansie. Vriende van my ouers het kom sê daar was ’n ongeluk – Tom is op slag dood. Dit was verskriklik om my ouers so te sien huil. Ek onthou hoe my pa snikkend gesê het: “Om te dink my seun is in die lykshuis …”. Dit was 10 dae voor Tom se 21ste verjaarsdag. Hoe verwerk mens so iets? Nie maklik nie. Daarvan sal baie mense kan getuig.

’n Mens sou dink dat so iets gelowiges se vertroue in God sal skaad; dat hulle sal voel dat God hulle in die steek gelaat het. Hulle het tog gebid dat die Here hulle mense moes bewaar en beskerm, en nou dit. Waar was God toe dit gebeur het? Dit is verstommend dat presies die teenoorgestelde gewoonlik gebeur. In sulke omstandighede loop die kinders van God nie van Hom af weg nie. Hulle kom soek juis by God vertroosting. In plaas van ’n skeiding tussen hulle en God, word die verhouding intiemer, die belewing van sy liefde meer intens. Dit is ’n reaksie wat ons nie mooi kan verstaan nie, omdat dit nie in pas is met hierdie wêreld nie, soos inderdaad getuig deur Jesus toe Pilatus Hom gevra het of Hy die Koning van die Jode is en Hy geantwoord het: My koninkryk is nie van hierdie wêreld nie (Joh. 18:36). Die Jode het die Messias verwag as ’n aardse koning wat vir hulle as ’n volk bevryding sou bring. Maar Jesus was totaal anders. Hy is gebore in ’n stal. Kort daarna moes sy ouers met hom na Egipte vlug want koning Herodes wou hom doodmaak. Hy is uitgekryt as ’n vraat en wynsuiper, en ’n vriend van tollenaars en sondaars (Matt. 11:19). Hy het 12 dissipels gehad, een het Hom verraai, ’n ander het Hom verloën. Hy is gegèsel, gekruisig en is begrawe. Sy dissipels was verdwaas. Maar na sy koms sou die wêreld nooit meer dieselfde wees nie. Die jaartal sou na sy koms geskryf word as “voor Christus” en “na Christus”. Sy volgelinge is oor alle grense, volke en tale versprei. Hy het uit die dood opgestaan as Koning oor alle konings, en Hy sal weer kom. Jesus het ʼn verskil gemaak omdat Hy God is wat mens geword het en onder ons kom woon het. Hy was bestem om die Uitgeworpene te wees, sodat ons kinders van ons hemelse Vader kan wees. Hy is die Een wat in ons plek vir ons sonde betaal het sodat ons met God versoen kan word. Jesus leef – daarvan getuig sy kinders uit ervaring al vir meer as 2000 jaar.

God beloof dit wat nie van hierdie wêreld is nie. Soos ʼn vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here Hom oor dié wat Hom dien. Hy weet waarvan ons gemaak is, Hy hou dit in gedagte dat ons stof is. Die mens, sy lewensduur is soos dié van gras, soos dié van ’n veldblom wat oopgaan: as die woestynwind daaroor waai, is dit weg en sy plek vir altyd leeg. Maar onverganklik is die liefde van die Here vir dié wat Hom dien, sy trou vir opeenvolgende geslagte (Ps. 103:13 – 17).

Deur die genade van God laat sak die gebroke kind van God sy gebalde vuis en kom hy met leë hande vertroosting soek by God. Hy sê weer: GOD IS GOED!

 

God, dankie vir U liefde vir my in Jesus. Ek weet dat, wat my omstandighede ook al is, U is lief vir my. Wat ook al met my gebeur, goed of sleg, U sal altyd by my wees. Amen.

 

Gratis boodskappe maandeliks vanaf gertberning@gmail.com en WhatsApp. Weekliks op die App van CLF (Christelike Lektuurfonds). Besoek https://sites.google.com/site/eposbediening

 

Gert Berning