Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
wpfc_sermon
wpfd_file

 

Pompeji was ʼn florerende stad in Suid-Italië tot 79 nC. Op ʼn dag het die vuurspuwende berg, Vesuvius, uitgebars en in twee dae Pompeji en al haar skoonheid totaal vernietig.   Die stad was 1700 jaar lank onder 20 meter as en lawa begrawe totdat dit toevallig ontdek is in 1748. Toe opgrawings begin is in 1910 het die tragiese gebeure van 79nC ontvou: versteende  mense, mense wat aan mekaar vashou, moeders wat hulle kinders teen hulle vasdruk, ander wat desperaat wou ontsnap, ens. Een vrou het in haar hand van die kosbaarste juwele van die antieke wêreld gehad.

Vir verskillende mense is verskillende dinge kosbaar. In hulle laaste oomblikke omhels geliefdes mekaar, ʼn moeder druk haar kind teen haar aan, ander probeer desperaat om te oorleef, en sommige gryp na juwele. 

Ons sou ook kon vra: wat is vir God kosbaar?  Waarvoor sal Hy sy lewe gee?  Die antwoord is: vir ons, vir my en jou!  Die goeie nuus is dat God nie nog sal nie, maar reeds sy lewe gegee het. Hy het in Jesus as mens na die aarde gekom, en vir ons, vir alle mense, gely en gesterf aan ʼn kruis.  Hy het sy lewe gegee vir ons en daarom weet ons dat ons sy kosbaarste besittings is. Onthou dat Christus ter wille van julle gely het en vir julle ’n voorbeeld gestel het… Mense het hom uitgeskel, maar Hy het nie terug geskel nie. Toe hulle Hom gemartel het, het Hy nie gedreig om wraak te neem nie…. Hy het ons sonde op Homself geneem toe Hy die skuld daarvoor aan die kruis gedra het. Dit het Hy gedoen sodat ons kan sterwe wat die sonde betref, maar kan lewe in ʼn opregte verhouding met God. Dit is deur sy wonde dat julle gesond gemaak is (1 Pet. 2:21-24). 

Ons behoort aan God, ons is gekoop deur Jesus se sterwe aan die kruis: Verstaan julle nog nie dat julle liggame nou die tempel geword het van die Heilige Gees wat  God aan julle gegee het nie? … Daarom behoort julle liggame nie meer aan julleself nie, want God het julle gekoop en baie duur daarvoor betaal (1 Kor. 6:19 – 20). 

Die kerkvaders het honderde jare gelede al besef dat om te weet dat ons God se kosbaarste besitting is, vir ons die grootste troos in die lewe is. Dit is die kern van ons geloof, die Evangelie – die Blye Boodskap. Die vraag wat hulle gevra het is: Wat is jou enigste troos in lewe en in sterwe? En die antwoord (kortliks): Dat ek nie aan myself nie maar aan Jesus Christus behoort.

My troos is dat ek altyd in God se hand is en dat Hy my vashou omdat ek sy kosbaarste besitting is. ʼn  Vorige Pous het gesê: Ja, ek kan val, maar nooit verder as die hand van God nie.

 Ons Hemelse Vader, ons dank U dat ons u kosbaarste besittings is.   Amen         

Gert Berning