Prof Malan Nel is op Calvinia gebore waar hy ook gematrikuleer het. Hy voltooi sy teologiese studies in 1964 en in 1984 verwerf hy ’n doktorsgraad in die teologie – albei aan die UP. Prof Nel het ’n lang bediening in die Ned Geref Kerk en sedert 1988 ook in ekumeniese verband. Van 1980 tot 1988 was hy as dosent verbonde aan die Fakulteit Teologie, UP. Sedert 1993 is hy die stigter- direkteur van die Universiteit Vista se afdeling vir Kontekstuele Bediening. Prof Nel is ’n gereelde gasspreker en -dosent by universiteite in die buiteland. Sy studietoere vir predikante en teologiese studente na die VSA is wyd bekend. Hy is die skrywer van talle artikels en boeke, onder meer Jeugbediening (RGN, in die reeks “Studies in Praktiese Teologie”) en Om uit genade te leef (Struik). Sy boek Gemeentebou is met die Andrew Murray-prys bekroon. Prof Nel is getroud en woon in Pretoria.