Sean Esterhuizen is die afgelope 21 jaar ’n predikant van die Verenigende Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika (VGKSA). In 2015 aanvaar hy die pos as VGKSA predikant in Sinodale diens verantwoordelik vir die ontwikkeling van missionale gemeentediakonaat. Gedurende sy 16 diensjare as direkteur van ’n NRO het hy waardevolle ondervinding in gemeenskapsontwikkeling opgdoen. Hy is getroud met Yvette en hulle het twee kinders. Sean se persoonlike credo: “Doen alles wat jy kan om die evangelie te verkondig en, indien nodig, gebruik woorde.”