Bakens vir die brugbediening

FREE

  • Description

Description

Brugbediening is daarop gerig om ‘n gemeente te begelei tydens die onsekerheid van die oorgangstyd met die intstaan van ‘n predikantsvakature. Wanneer ‘n predikant ‘n gemeente verlaat, dra dit by tot ‘n onsekerheid en ontwrigting in ‘n gemeente. Praktiese riglyne vir gemeentes wat in ‘n oorgangstyd is, word in hierdie pamflet uiteengesit.

Add to Wishlist