Lentswe la hao Morena

R75.00

  • Description
  • Author
  • Look inside

Description

Devotional in Sotho.

Moruti Moeti Johannes Kofa o hlahetse seterekeng sa Ficksburg sebakeng se bitswang Cecilia. O kene sekolo hona sebakeng seo sa habo. Ho ba a qete sehlopha sa botshelela, o ile a ntshetsa dithuto tsa hae pele kan ngollano a ntse a le hae ho fihlela a qeta lengolo la JC.

Ho tloha moo o ile a fumana pitso ya ho ha ithutela boruti, mme a ya kena sekolo Lefika h la Witsieshoek ya nako yeo. Ka bomadimabe ha a fihla sekolong Lefika, ke ha boruting ho se ho hlokeha hore motho a be le sehlopa sa leshome. A tlameha ho kena ka sehlopeng sa Boboledi a ntse a bile a ithuta ka ngollano ho etsa dithuto tsa sehlopa sa leshome.

Ho ba a qete sehlopha sa leshome, a tswela pele ka dithuto tsa boruti. A ba a fetela pele ho la Kwa-Zulu Natala Unibesithing ya Zululand (Ngoye) ho ya ntshetsa dithuto tsa hae pele. Ha a qetile, a kena tshimong mosebetsing wa boruti phuthehong ya Petrus Steyn.
Ke hona mona moo a ileng a kena lenyalong le Maserame Buang. Ba hlohonolofatswa ka bana ba babedi e leng Lebohang le Teboho. Ka nako yeo o nnile a ntshetsa dithuto tsa hae pele le Unisa mmoho le Unibesithi ya Foreisetata a se a le phuthehong ya Bloemfontein Suid.

SKU: VSO058 Category: Tag:
Add to Wishlist