Say it in isiXhosa – A graded grammar of isiXhosa

R110.00

Also available in Afrikaans

  • Description
  • Author
  • Look Inside

Description

With this graded grammar a significant advance is made in assisting students of isiXhosa in gaining an understanding of the structure of the language. It presents a comprehensive introduction to the grammar of isiXhosa, the mother tongue of more than 8 million South Africans, mainly resident in the Eastern and Western Cape Provinces in South Africa.

152pp

Soft cover

 

JC (Koos) Oosthuysen is in Pondoland gebore. Vir sy eerste skooljare sit hy in ’n isiXhosa-sprekende onderwyseres se klas en leer in isiXhosa om te lees en skryf. Hy studeer te Stellenbosch en Yale in the VSA, en daarna dien hy vir dertien jaar as predikant van ’n isiXhosa-sprekende gemeente en spandeer ’n maand elke jaar om nuwe personeel touwys te maak in isiXhosa. As gesekondeerde aan die Bybelgenootskap van Suid-Afrika dien hy as sekretaris vir die komitee wat die 1942 vertaling van die isiXhosa Bybel transkribeer in die Standaard Ortografie. Hierna koördineer hy vir 21 jaar die projek wat die 1996 isiXhosa Bybel oplewer en tree hy op as verteenwoordiger van die Bybelgenootskap op die isiXhosa Taalkomitee van die Departement van Onderwys. Vir sowat agt jaar voor hy uit die aktiewe bediening tree, is hy terug in ’n isiXhosa-sprekende gemeente en word verkies as die eerste moderator van die Kaapse Streeksinode van die Verenigende Gereformeerde Kerk in Suidelike-Afrika. Hy ontvang ’n Andrew Murray/Desmond Tutu prys vir sy werk aan die Bybelvertaling en ander kerklike publikasies, insluitende ’n isiXhosa-Liedboek. In 2013 ken die Rhodes Universiteit ’n PhD graad aan hom toe vir ’n verhandeling oor die grammatika van die 1942 isiXhosa Bybel.

SKU: VEN087 Category: Tag:
Add to Wishlist