Sê dit in isiXhosa Yitsho ngesiXhosa – Leer isiXhosa stap-vir-stap

R110.00

  • Description
  • Author
  • Look inside

Description

Die lesse in hierdie boek is ‘n inleiding tot die lees, skryf en praat van isiXhosa. Dit is ongekompliseerd en prakties.

Destyds, 55 jaar gelede in Cala in die Transkei, was Koos Oosthuysen se boekie Leer Self Xhosa my onontbeerlike toegang tot die wêreld van die amaXhosa. In die begin het ek saam met ’n tolk tussen die mense beweeg en saans het ek aan die hand van daardie boekie iets van hierdie isiNguni-taal se grammatikale struktuur probeer verstaan. Na nege maande het ek my eerste eenvoudige preek in gebrekkige isiXhosa gelewer aan kindertjies in ’n tent op die Ncorha-vlakte. Sonder Koos se boekie sou so iets onmoontlik wees. Ek is dankbaar vir hierdie hersiene uitgawe wat baie mense kan help om isiXhosa aan te leer. Vandag nog maak my aangeleerde kennis van isiXhosa vir my wêrelde oop. Mag Sê dit in isiXhosa dieselfde doen vir baie mense. Ons het sulke mense nodig en dié boek maak dit moontlik. – Prof Jaap Durand

JC (Koos) Oosthuysen is in Pondoland gebore. Vir sy eerste skooljare sit hy in ’n isiXhosa-sprekende onderwyseres se klas en leer in isiXhosa om te lees en skryf. Hy studeer te Stellenbosch en Yale in the VSA, en daarna dien hy vir dertien jaar as predikant van ’n isiXhosa-sprekende gemeente en spandeer ’n maand elke jaar om nuwe personeel touwys te maak in isiXhosa. As gesekondeerde aan die Bybelgenootskap van Suid-Afrika dien hy as sekretaris vir die komitee wat die 1942 vertaling van die isiXhosa Bybel transkribeer in die Standaard Ortografie. Hierna koördineer hy vir 21 jaar die projek wat die 1996 isiXhosa Bybel oplewer en tree hy op as verteenwoordiger van die Bybelgenootskap op die isiXhosa Taalkomitee van die Departement van Onderwys. Vir sowat agt jaar voor hy uit die aktiewe bediening tree, is hy terug in ’n isiXhosa-sprekende gemeente en word verkies as die eerste moderator van die Kaapse Streeksinode van die Verenigende Gereformeerde Kerk in Suidelike-Afrika. Hy ontvang ’n Andrew Murray/Desmond Tutu prys vir sy werk aan die Bybelvertaling en ander kerklike publikasies, insluitende ’n isiXhosa-Liedboek. In 2013 ken die Rhodes Universiteit ’n PhD graad aan hom toe vir ’n verhandeling oor die grammatika van die 1942 isiXhosa Bybel.

SKU: VAF087 Category: Tag:
Add to Wishlist