Utlwang lentswe la Modimo

R100.00

  • Description
  • Author

Description

Sermons written by Rev Kofa on the theme listen to the Word of God. Suited for pastors, lay preachers and individuals who want to strengthen their relationship with God

Moruti Moeti Johannes Kofa o hlahetse seterekeng sa Ficksburg sebakeng se bitswang Cecilia. O kene sekolo hona sebakeng seo sa habo. Ho ba a qete sehlopha sa botshelela, o ile a ntshetsa dithuto tsa hae pele ka ngollano a ntse a le hae ho fihlela a qeta lengolo la JC.

Ho tloha moo o ile a fumana pitso ya ho ya ithutela boruti, mme a ya kena sekolo Lefika Witsieshoek ya nako yeo. Ka bomadimabe ha a fihla sekolong Lefika, ke ha boruting ho se ho hlokeha hore motho a be le sehlopa sa leshome. A tlameha ho kena ka sehlopeng sa Boboledi a ntse a bile a ithuta ka ngollano ho etsa dithuto tsa sehlopa sa leshome.

Ho ba a qete sehlopha sa leshome, a tswela pele ka dithuto tsa boruti. A ba a fetela pele ho la Kwa-Zulu Natala Unibesithing ya Zululand (Ngoye) ho ya ntshetsa dithuto tsa hae pele. Ha a qetile, a kena tshimong mosebetsing wa boruti phuthehong ya Petrus Steyn.

SKU: VSO093 Category: Tag:
Add to Wishlist