Vertel, vertel! Gewone mense in God se plan (Boek 2)

R95.00

Available in Afrikaans, English, Sotho, Tswana and Zulu.

  • Description
  • Author
  • Look inside

Description

Gewone mense in God se plan vertel die verhaal vanaf die aankoms in die beloofde land tot aan die einde van die Ou Testament en die afwagting vir die koms van die Messias. Dit handel oor gewone mense soos ons, wat deur God gebruik word in sy groot Plan.

Vertel, Vertel! is geskryf met die oog op geloofsvorming by groepe kinders van 8 tot 16 jaar. Vanuit ’n benadering waar daar sterk klem gelê word op die vertel en oorvertel van die Bybelse verhale, word die verhale hier skrifgetrou, maar ook baie boeiend vertel. Dit kan net so aan kinders voorgelees word. ’n Helder prentjie van die gebeure word in die gedagtes van die luisteraars geteken (verbeeldingryke luister) en deur oorvertel vasgelê. Die verhaal self word toegelaat om die boodskap oor te dra en tot gesprek en nadenke te lei. Kinders word by die verhaal ingetrek. Dit sluit nou aan by die “Oral Learning” beweging waarin die waarde en vreugde van die luister na verhale en die oorvertel daarvan wêreldwyd herontdek word. Dit kan sonder veel moeite in verskillende kontekste toegepas word. Dit is maklik en eenvoudig geskryf. Dit word sterk aanbeveel vir Sondagskool, jeugbediening en die geloofsonderrig in gesinne.

Susan Goosen is a well-known writer and journalist. As educator she focuses especially on the formation of faith in children and on the development of healthy relationships within the family. Susan is married to Eduard and they have three children: Anel, André and Esther.

SKU: VER2A Category: Tag:
Add to Wishlist