Vrygemaak … deur ‘n God wat hoop gee

FREE

  • Description

Description

Op 31 Oktober 1517 het ʼn jong Rooms-Katolieke monnik, Martin Luther, volgens oorlewering ʼn protesskrif met 95 stellinge teen ʼn deur van die Kasteelkerk in Wittenberg, Duitsland vasgespyker. Luther wou met dié daad ʼn gesprek begin oor wat hy as wanpraktyke van die kerk van sy dag gesien het. Hy het dit veral teen die sogenaamde aflaatstelsel gehad – ʼn praktyk waarvolgens ʼn mens vryspraak of vermindering van straf in die hiernamaals kon koop. Vir Luther het hierdie praktyk (wat berus op die idee dat jy God se guns kan koop) teen die boodskap van die evangelie ingedruis, en het hy hom sterk uitgespreek teen die feit dat die kerk ter wille van geldelike gewin en ten koste van die armes hiermee voortgaan. Nee, sou Luther voortaan al hoe duideliker argumenteer, ons verlossing word alleen deur God op grond van die geloof in Christus in genade aan ons toegesê.

Add to Wishlist