Vrygemaak … om ‘n nuwe lied te sing

FREE

  • Description

Description

Luther en die Reformasie het die klem ook op musiek en sang geplaas. Luther het ‘n groot bydrae tot die kerkmusiek gemaak. As kinders van die Reformasie moet gelowiges vandag na nuwe maniere soek warop daar gesing kan word, nuwe musiekstyle, nuwe instrumente en nuwe tegnieke.

Add to Wishlist