Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
wpfc_sermon
wpfd_file

Die Tien Gebooie is tien wette op twee kliptafels wat God deur Moses aan Israel gegee het. Die Fariseërs en Skrifgeleerdes se godsdiens was hoofsaaklik ingestel op die streng nakoming van die Wet, en om daarmee iets by God te verdien.

Die Fariseërs het vir Jesus gevra wat die grootste gebod in die wet is. Jesus het geantwoord: “Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede, wat hiermee gelyk staan, is: ‘Jy moet jou naaste liefhê soos jouself’” (Matt. 22:38 – 39). Dit was belangrik dat die Fariseërs moes hoor dat hulle God moet liefhê. Jesus het gesê: “Hulle hou daarvan om in die sinagoges en op die straathoeke te staan en bid sodat die mense hulle kan sien” (Matt. 6:5). Hulle het dus nie gebid omdat hulle die Here liefgehad het nie, maar sodat die mense hulle kon sien. Verder stel Jesus die maatstaf vir hoe om ander lief te hê, naamlik soos jouself. Vir die Fariseërs moes dit baie moeilik gewees het. Hulle het hulleself baie liefgehad en ander verag wat nie die Wet so goed soos hulle onderhou het nie.

Judas het Jesus verlaat om Hom te gaan verraai. Kort daarna, en voor Jesus gevange geneem is, het Hy vir sy ander dissipels gesê: “Ek gee julle ‘n nuwe gebod: julle moet mekaar liefhê. Soos Ek julle liefhet, moet julle mekaar ook liefhê. As julle mekaar liefhet, sal almal weet dat julle dissipels van My is(Joh. 13:34 – 35). Jesus gee vir ons ʼn nuwe gebod. Die maatstaf is nie meer dat ons ander moet liefhê soos ons onsself liefhet nie, maar soos Jesus ons liefhet. Hy praat hier met sy dissipels; dit is mense wat hom gevolg het, gehoor het wat Hy gesê het, gesien het wat Hy gedoen het. Hulle was lief vir Hom. ʼn Gebod was nie nodig om hulle te beveel om Hom lief te hê nie. Soos Ek julle liefhet impliseer dat jy die evangelie ken. Jy weet hoe Jesus jou liefhet, hoe Hy vir jou sonde betaal het. Dit is dus onmoontlik dat as jy hierdie gebod gehoorsaam, jy dit as ʼn goeie werk kan beskou om die ewige lewe te verdien. Jy sal hierdie wet gehoorsaam omdat jy ʼn persoonlike verhouding met Jesus het. As ons Jesus aanvaar het as ons Verlosser is ons lief vir Hom. Dit kan nie anders nie. Die nuwe gebod is vir mense wat aan Jesus behoort. Hulle sal die nuwe gebod gehoorsaam, nie om gered te word nie, maar omdat hulle gered is. Hierdie opdrag, Jesus se nuwe gebod, sluit alles in as ons in elke situasie vra: Wat vra Jesus se liefde van my? Ons hoef dan nie te gaan soek vir ʼn Bybelvers om te bepaal of iets sonde is of nie. Jesus het vir ons die Heilige Gees gestuur. Paulus skryf: Maar as julle julle deur die Gees laat lei, staan julle nie onder die wet nie (Gal. 5:18). Die vrug van die Gees is: liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing (Gal. 5:22-23).

As ons Jesus se volgelinge is, ons harte vir Hom gegee het, wil Hy sy hart vir ons gee, wil Hy hê dat ons mense deur sy oë sal sien. Dit is Hy wat deernis het met mense in nood. Dit is Hy wat gesê het dat wat ons aan ander doen, ons aan Hom doen (Matt. 25:31-40). Hy het ons innig jammer gekry. Aan die kruis het Jesus ons sonde op Hom geneem. Dit is hoe lief Hy ons gehad het. Hy gee vir ons sy nuwe gebod: “Soos Ek julle liefhet, moet julle mekaar ook liefhê”. Daardeur word ons ook sy getuie “As julle mekaar liefhet, sal almal weet dat julle dissipels van My is.”

 

Here, help ons om mense lief te hê soos U ons liefhet. Amen

 

Gert Berning