Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
wpfc_sermon
wpfd_file

In 1977 was ek en my familie naby die Grand Teton, ‘n bekende berg in die staat Wyoming in Amerika. Iets uit die geskiedenis van daardie omgewing het my altyd bygebly. Die wal van ‘n groot dam is gevorm deur ‘n grondverskuiwing aan die kant van ‘n berg. Op ‘n dag was dit duidelik dat hierdie damwal begin breek. Mense aan die onderkant van die wal is dadelik gewaarsku om vinnig na hoër liggende dele te gaan. ‘n Man wou dit nie glo nie en het nie op die waarskuwing gereageer nie. Hy het sy fout eers besef toe die massa water op hulle afgekom het. Vir hom en sy stiefseun was dit te laat. In ‘n ander geval het ‘n vrou en haar werker dadelik ‘n perdewa ingespan. Ten spyte van waarskuwings het sy egter besluit om eers van haar kosbaarste besittings op die wa te laai. Voordat hulle uit die gevaargebied kon ry, het die water hulle egter meegesleur. Vir hulle was dit ook te laat.

Hierdie mense het geen bewys gehad van die ramp wat hulle sou tref nie. Hulle moes dit glo. Die man kon redeneer “sien is glo”. Hy het wel gesien, maar dit was te laat. Die vrou kon dink “ek het nog genoeg tyd”. Die belangrikste waarskuwing wat die Bybel ons gee,  is dat daar ‘n oordeelsdag is.

In sy boek, Voices from the Edge of Eternity, vertel John Meyers onder andere van die Franse skrywer en filosoof, Voltaire (1694-1778). Hy het die Christelike geloof sterk teëgestaan en gesê: “’n Honderd jaar ná my tyd sal daar nie meer ‘n Bybel op aarde wees nie.” Hy is 235 jaar gelede al dood.  (Ps. 53:1): Die dwaas dink daar is geen God nie.

‘n Dokter het aan ‘n jongman wat ernstig siek was, gesê dat hy net ‘n kort tydjie het om te lewe. Die jongman was verslae. Hy het vergeet dat die dood dikwels in ‘n uur kom wanneer jy dit nie verwag nie. Hy het in wanhoop gesê: “Dokter, ek het die redding van my siel gemis. Ja, ek onthou die rower aan die kruis. Hy het egter nooit die Heilige Gees weggewys nie, maar ek het vir Hom gesê: ‘Gaan weg’ en nou sê Hy vir my ook: ‘Gaan weg!’” Met leë, starende oë het die jongman gesê: “’n Tyd gelede was ek in benoudheid oor my siel. Dit was asof iets vir my gesê het: ‘Moet dit nie uitstel nie, maak seker van jou redding.’ Ek het myself hierteen verhard. Ek het besluit om die saak vir eers te los en op ‘n later, meer geleë tyd daaraan aandag te gee. Ek wou nog van my redding seker maak, maar nou het ek dit gemis! Ek het daarna geen roepstem gehoor nie en sal ook nooit weer een kry nie. Ek is nou vir altyd verlore!” Daarna het hy sy kop in die kussing toegevou en opnuut met verskrikking en selfverwyt uitgeroep: “O, ek het dit uiteindelik gemis!” en gesterf.

(Heb. 3:7 – 8). Nou is die gunstige tyd om gered te word! “Daarom, soos die Heilige Gees spreek: Vandag as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie”.

Jesus het die koninkryk van God vergelyk met tien meisies wat genooi was vir ‘n fees. Vyf van hulle was laat en die deur was gesluit. Hulle het geroep (Matt. 25:11 – 13): “‘Meneer, Meneer, maak vir ons oop!’ Maar die bruidegom antwoord: ‘Ek sê vir julle: Ek ken julle nie!’ Waak dan, omdat julle nie weet op watter dag en uur dit sal gebeur nie.”

 

Here Jesus, help ons om nie die belangrikste waarskuwing in hierdie lewe te ignoreer nie. Amen.

 

Gratis e-pos en/of WhatsApp boodskappe weekliks van gertberning@gmail.com. Gert Berning by https://sites.google.com/view/Gert-berning-sites, YouTube en Christelike Lektuurfonds.