Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
wpfc_sermon
wpfd_file

 

 

Daar is ʼn ou Rabbynse spreuk wat lui: “God sal ons eendag oordeel oor al die vreugdes wat Hy ons gegee het en wat ons vergeet het om te geniet.” Die woorde ‘blydskap’, ‘vreugde’, ‘verbly’, en ‘bly wees’, wat gebruik word om God te beskyf, asook ons verlossing, lofprysing ens., kom meer as 200 keer voor in die Bybel.

Paulus skryf aan die Galasiërs: Daar was ‘n tyd toe julle nie vir God geken het nie en slawe was van nikswerd afgode. Maar noudat julle Hom leer ken het, of liewer, noudat Hy julle ken, hoe val julle dan nou weer terug na daardie minderwaardige en armsalige wettiese godsdienstige reëls? Wil julle van voor af weer slawe daarvan wees? Julle onthou mos hoe dit gekom het dat ek die eerste keer die evangelie aan julle verkondig het. Julle was so bly daaroor. Wat het nou van julle blydskap geword? (Gal. 4:8-15). 

Van die woorde Wat het nou van julle blydskap geword, sê die skrywers van Die Bybel in Praktyk: “Paulus het agtergekom dat die Galasiërs nie meer soos vroeër oorgeloop het van blydskap oor hulle verlossing nie. ʼn Wettiese instelling maak mens swaarmoedig. … Moenie op die reëls en regulasies fokus nie, maar fokus op jou verhouding met die Here.

            As die Gees ons lewe beheers, dan is dit die Gees wat goeie dinge in ons voortbring, net soos goeie vrugte aan ‘n boom: Die vrug van die Gees, daarteenoor, is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing (Gal. 5:22 – 23). Let op dat vreugde hier genoem word as vrug van die Gees. Paulus skryf:  Die koninkryk van God is nie ‘n saak van eet en drink nie, maar van gehoorsaamheid aan God, vrede en vreugde, wat die Heilige Gees ons gee (Rom.14:17). 

Die Gees begeer nie net dat ons vol vreugde moet wees nie. Die Gees wat in ons woon, die Gees van Christus, is sélf so. Die HERE jou God is by jou, ʼn held wat verlossing skenk. Hy verheug Hom oor jou met blydskap; Hy swyg in sy liefde; Hy juig oor jou met gejubel (Sef. 3:17).

ʼn Priester het ʼn plaasarbeider langs ’n pad sien bid. Hy sê toe: “Jy moet God baie liefhê”, waarop die arbeider met ’n glimlag geantwoord het: “O ja, Hy hou baie van my!” As ons aan Jesus, God self, nie dink as die Een wat altyd veroordeel nie, maar as die Een wat ons liefhet, die Een wat met ‘n glimlag na ons kyk, dan sal ons ook begin glimlag.

Elkeen van ons is vir God belangrik, só belangrik dat Hy reeds sy lewe gegee het om ons vry te maak, só belangrik dat die engele elke keer juig as een van ons hom/haar tot God bekeer. “Ek sê vir julle: Net so is daar blydskap onder die engele van God oor een sondaar wat hom bekeer” (Luk. 15:10). 

 

Ons Vader, help ons om met vreugde te leef, omdat ons kinders van U is. Amen.

 

 See this devotional in English on a video: