Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
wpfc_sermon
wpfd_file

Die Israeliete het uit Egipte getrek op pad na Kanaän. God het beveel dat Moses Hom op die berg Sinai moes ontmoet. Moses was 40 dae lank op die berg. Die volk was in die woestyn en sonder hul leier. Soos enige desperate mens het hulle God se teenwoordigheid gesoek, maar sonder sukses en het begin twyfel. Die volk het toe ’n goue kalf gemaak en gesê: “Hier is jou God wat jou uit Egipte bevry het, Israel!” Toe Aäron dit hoor, het hy ‘n altaar voor die beeld gebou en uitgeroep: “Môre is daar fees vir die Here!” (Ex. 32:4-5). Die woord vir “Here” wat Aäron hier gebruik is “Jahwe” en dit is die naam van die God wat die volk nog altyd aanbid het, en wat ons ook vandag nog aanbid. Hulle het dus ’n beeld, of ’n liggaam gemaak waarin God as’t ware kon “intrek” om so by hulle te wees en waar hulle Hom kon sien. Maar Moses het dit baie duidelik gemaak dat dit teen die wil van God is. Hulle het die tweede van die Tien Gebooie oortree.

God verstaan ons probleem dat ons Hom graag wil sien. Om Hom te kon sien gebruik God toe nie ’n goue kalf nie, maar laat die grootste wonder ooit gebeur. God self word sigbaar as mens in Jesus. Op ʼn dag het Filippus vir Jesus gesê: “Here, wys vir ons die Vader”. … Jesus sê vir hom “Wie My gesien het, het die Vader gesien” (Joh. 14:9).

Ons kan God nie direk sien nie, ook nie vir Jesus nie, nog nie, maar ons kan Hom in sy kinders sien. Jaco Strydom van ECHO Jeugontwikkeling skryf: “Moeder Teresa het vertel dat sy dikwels vir Jesus in die oë van die mees kwesbare mense in Kolkata gesien het. Ook ons het Hom daar gesien. Ons het besef daar is iets van God se hart wat mens nie in pragtige katedrale, die mees gevoelvolle geestelike musiek of die beste Christelike boeke vind nie, selfs nie in Bybelstudiegroepe of gebedsbyeenkomste nie. Dit wil al lyk asof Hy verkies dat iets van sy hart deur middel van die armste van die armes bekend gemaak word.” Jesus het gesê: “Ek was honger, en julle het My iets gegee om te eet; Ek was dors, en julle het My iets gegee om te drink; Ek was ‘n vreemdeling, en julle het My gehuisves … Vir sover julle dit aan een van die geringste van hierdie broers van My gedoen het, het julle dit aan My gedoen” (Matt. 25:35 – 36).

God kom nie na ons toe in ’n dooie mensgemaakte beeld van goud nie. Dit is nou moontlik om God oral in sy kinders te herken. Julle het die Heilige Gees, wat in julle woon, van God ontvang, en julle behoort nie aan julleself nie (1 Kor. 6:19). ’n Sendeling wat by ’n afgesonderde groep mense wou gaan werk, het begin om hulle van Jesus te vertel, van sy liefde vir hulle, ens. Toe sê die mense: “Maar ons ken Hom, Hy was vir ’n tyd lank hier by ons.” Die man het toe besef dat hulle vir Jesus in die vorige sendeling herken het. ʼn Mens kan dikwels net na ʼn kind kyk en dan weet jy wie die pa is.

Jesus het gesê: “Wie My gesien het, het die Vader gesien”. Van God se kinders moet mense kan sê: Wie hulle gesien het, het die Verlosser, Jesus, gesien.

 

Ons hemelse Vader, dankie dat U ons so liefhet dat U Jesus gestuur het om vir ons te wys hoe die liefde van ons Hemelse Vader lyk. Amen.

 Gert Berning