Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
wpfc_sermon
wpfd_file

Hoephoepieland

Luister in Afrikaans

Die nuwe juffrou en die hoep hoep

Dis Juffrou Ansie se eerste werksdag by Hoephoepieland. ʼn Hoep-hoep bring vir haar en haar maats ʼn belangrike boodskap.

Nina word geboelie

Nina hardloop en dans stadiger as haar maats. Fatima boelie haar daaroor. Nina vertel vir haar maats waarom sy so stadig is. Nina en Fatima word maats

Fatima en die winkelroof

Fatima en haar gesin beleef verwerping omdat hulle vreemdelinge is. Sy begin sukkel om te praat. Haar maats help haar om haar stem terug te kry

Sebete en die taxi ongeluk

Sebete was in ’n taxi-ongeluk. Hy is nou bang om weer in ʼn taxi te ry. Die dokter, juffrou Ansie en sy maats help hom met ʼn slim plan teen die bangheid.

Rachel se huis brand af

Rachel-hulle se huis het afgebrand. Rachel dink dis haar skuld. Sy dra ouma Lenie se armband wat van krale gemaak is. Sy rol die krale tussen haar vingers en maak ʼn groot ontdekking.

Tumelo se ouers baklei

Tumelo kruip weg vir sy ouers wat so baklei. Ouma Melanie help hom al singende om weer veilig te voel

Samuel se mammas

Samuel weet hy is aangeneem. Hy het drie mammas wat vir hom lief is. Maar hoe verstaan sy maats dit?

Tom wil ook ʼn pa hê

Tom ken nie sy pa nie. Hy wil graag ʼn pa hê. Hy ontmoet vir oupa Yusuf by Hoephoepieland se boomplantdag. Tom kry ʼn spesiale uitnodiging van oupa Yusuf

Rachel se sussie word siek

Rachel se sussie wil touspring, maar sy het ʼn aansteeklike longsiekte en hoes. Sy en Rachel moet albei tuis bly totdat sy ophou hoes. Terug by Hoephoepieland, maak Rachel se sussie ʼn reusesprong.

Joshua, sy sussie en die konsert

Joshua se geheime wens word onverwags waar by Hoephoepieland se konsert.

Listen in English

The new teacher and the hoopoe

It is teacher Nancy’s first working day at Hoopoe Land. A hoopoe bird brings an important message to her and the children

Nina is bullied

Nina dances and runs much slower than the children in the class. Fatima bullies her about it. Nina tells the class why she is so slow. Nina and Fatima become friends.

Fatima and the shop robbery

Fatima and her family experience rejection because they are foreigners. She struggles to speak. Her classmates help her to get her voice back.

Sebete and the taxi accident

Sebete was involved in a taxi accident. Now he is scared of travelling by taxi. The doctor, teacher Nancy and his classmates help him make a clever plan to overcome his fear.

Rachel’s house burns down

Rachel’s house burns down. Rachel believes it was her fault. She wears granny Lettie’s beaded bracelet. She rolls the beads between her fingers and makes an important discovery

Tumelo’s parents fight

Tumelo hides from his fighting parents. Granny Melanie helps him feel safe by singing.

Samuel’s mothers

Samuel knows he is an adopted child. He has three loving mothers. But, how do his friends understand it?

Tom also wants a father

Tom does not know his father. He longs for a father. He meets grandpa Yusuf at Hoopoe Land’s tree planting day. Tom gets a special invitation from grandpa Yusuf.

Rachel’s sister falls ill

Rachel’s sister wants to skip, but she suffers from a contagious lung disease and coughs often. She and Rachel must stay home until she stops coughing. Back at Hoopoe Land, Rachel’s sister takes a giant leap.

Joshua, his sister and the concert

Joshua’s secret wish comes true at the Hoopoe Land concert.

Naledi Uitgewers | Voorlesings deur Hillétje Möller-Bashew | Illustrasies deur Mandé du Plessis