Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
wpfc_sermon
wpfd_file

Resource Toolkit

World Aids day 2023

Guidelines for World AIDS Day Worship Service

The Kingdom of God is Near

1 December 2023, World AIDS Day (WAD), is a day of awareness and action in the continued struggle to eradicate AIDS. The theme this year is World Aids Day 35: Remember and Commit. We must continue to be sacred activists against a deadly epidemic that in 2022 still infected 1,3 million people worldwide and claimed 630 000 lives. Currently about 39 million people are living with HIV of which 8,45 million live in South Africa.

So glo ons nou?

Ons leef in tye van groot uitdagings, onsekerhede en nuwe vrae. Hierdie vinnig veranderende wêreld eis van die kerk antwoorde – ‘n getuienis. Wat glo ons as gelowiges regtig? Hoe bly ons glo in so ‘n vinnig veranderende wêreld? Noodwendig verg dit ‘n dieper teologiese soeke na antwoorde, en lei dit tot intense kerklike debatte. In die proses ontstaan uiteenlopende strominge met botsende standpunte. As gelowiges kan ons egter nie bekostig dat dit die skeiding van weë bring nie. Al stem ons nie oor alles presies saam nie, is dit belangrik om met mekaar te bly praat, ons geloofsoortuigings so helder moontlik te probeer verwoord en met opregtheid na mekaar te bly luister. Ons moet saam op weg gaan in ons soeke na dit wat die Woord van God ons leer en wat ons in die geloof saambind … juis ook ter wille van ons geloofwaardige getuienis in die wêreld.

So glo ons nou – 21 getuienisse vir die 21ste eeu is ‘n poging om te getuig oor wat en hoe ons glo. Dit is nie ‘n geloofsbelydenis of -verklaring nie. Dit is nie ‘n amptelike kerklike dokument nie. Dit is voorlopige woorde, tydgebonde getuienisse. Dit nooi uit tot verdere gesprek. Maar dit is ook nadenke wat reeds ‘n ver pad kom. Dr Frits Gaum is die eindredakteur en CLF tree as uitgewer en verspreider op.

What are we learning from Covid for the future of our church

A reflection by Pastors of the EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN SOUTHERN AFRICA- CAPE CHURCH, Endorsed by the Synod of ELCSA (CC) on 30 October 2021

Die kerk in beelde

Baie jare gelede het die Nuwe Testamentikus Paul S Minear ‘n boek geskryf oor Images of the Church in the New Testament. Hierin het hy nie minder nie as 96 maniere raakgesien waarop in die Nuwe Testament in beeldende taal na die kerk verwys word. Toe ek onlangs tydens grendeltyd vir die gemeente dagstukkies wou skryf wat ook sommer pitkos gee vir ‘n gemeente wat in die proses is om na te dink oor wie hulle is en waarheen hulle op pad is, het ek gemeen dat ‘n mens gerus hieroor kan nadink: hoe skryf die Nuwe Testament oor die kerk? (Iewers in die stukkies sal jy wel kan agterkom watter gemeente dit is, en wanneer dit was.)

Die Kerk in Suid-Afrika, COVID-19 en die Toekoms

DIE KERKE IN SUID-AFRIKA, COVID-19 EN DIE TOEKOMS is ‘n elektroniese “praktiese werkboek” waarin gemeentes gehelp word om te besin oor kerkwees en die bediening in die voortgang en nadraai van die ontwrigting wat die pandemie veroorsaak het. Rondom ses aktuele temas wat oor ses weke behandel kan word, bied die werkboek RIGLYNE vir groepsgespreksgeleenthede, PREEKSKETSE en ‘n LEIERSGIDS vir gebruik in gemeentes. Daar is ook skakels na stimulerende VIDEOS oor die onderskeie temas. Die ses temas is: Die kerke, verlede en hede; Die moontlike, waarskynlike en verkieslike toekoms; Kerkkrimping en missionale kerkwees; Eenheid en versoening; Die kerk in die platteland, te midde ook van Covid-19; Covid-19 en die toekoms. Die werkboek spruit uit ‘n meer omvattende navorsingsprojek deur ‘n studiegroep van Suid Afrikaanse kerkhistorici uit die vier grootste gereformeerde kerke in Suid-Afrika onder leiding van Prof Hoffie Hofmeyr.

All Documents

The church in South Africa, COVID-19 and the future

THE CHURCHES IN SOUTH AFRICA, COVID-19 AND THE FUTURE is an electronic “practical manual” assisting congregations to reflect on being church and on their ministry while the disrupting results of pandemic are still prevalent. It reflects on six relevant themes which could be discussed over a period of six weeks. The manual presents GUIDELINES for discussion in groups, SERMON NOTES and a GUIDE FOR LEADERS for use in congregations. There are also links to stimulating VIDEOS on the respective themes. The six themes are: The churches, the past and the present; The possible, the probable and the desirable future; Church shrinkage and the nature of a missional church; Unity and reconciliation; The church in rural parts, in the midst of Covid-19; Covid-19 and the future. This manual stems from a more comprehensive research project by a Study Group of South African church historians from the four biggest reformed churches in South Africa, under the leadership of Prof Hoffie Hofmeyr.

COVID-19: Tools for Pastoral Care

Week of prayer / Pentecost

Dr Liena Hoffman benut CLF se Week van Gebed riglyne en inspireer haar Australiese Gemeente om toerustingsvideo’s te maak wat by die riglyne aansluit. Hierdie inisiatief bevestig die besondere gawes van die Here se kinders in gemeentes en maak ons opnuut bewus van die eenheid van Jesus Christus se kerk oor die wêreld heen.

Kyk hier na die videos: https://ourcommonlife.org.au/prayer-videos/