Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
wpfc_sermon
wpfd_file

Ek het aan die Universiteit van Pretoria studeer. Ek het eers na my MSc graad in Landbou met teologie begin en later terwyl ek in Lynnwood gemeente predikant was my DTh in praktiese teologie aan Unisa voltooi. Ek was vir 3 jaar voltyds predikant eers in Standerton moedergemeente en 30 jaar in Lynnwood gemeente. Ek was ook vir 18 jaar betrokke in sinodale werksaamhede in die Noordelike en Algemene sinode. Na my aftrede was ek vir 7 jaar deeltyds predikant in Sabie, Graskop en Chrissiesmeer gemeentes. Ek en Martie, wat al 46 jaar getroud is woon tans in Sedgefield waar ek kom ‘mors’aftree het. Ek het na my aftrede begin skrywe, waarvan ‘Miskien is daar hoop‘ die 4de boekie is wat gepubliseer word.