Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
wpfc_sermon
wpfd_file

Fanie Richter

Fanie Richter, ‘n voormalige predikant in Zimbabwe en Suid-Afrika, het baie ervaring met die skakeling en om as konsultant vir verskeie kerkgenootskappe en sendingorganisasies regoor Afrika en daarbuite te dien. Die afgelope 25 jaar was hy Direkteur: Skakelwese en later Hoof: Voorspraak en vennootskapontwikkeling by Petra Instituut vir kinderbediening in Witrivier – ‘n uitstekende opleidings- en vormingsinstituut vir leiers in kinderbediening.

Fanie Richter, a former pastor in Zimbabwe and South Africa, has much experience in liaising with and serving as consultant to several church denominations and mission organisations across Africa and beyond. For the past 25 years he has been Director: Public Relations and later on Head: Advocacy and Partnership Development at Petra Institute for Children’s Ministry in White River – an excellent training and formation institute for leaders in children’s ministry.

Fanie Richter