Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
wpfc_sermon
wpfd_file

Laetitia Bull

Laetitia Bull is goed opgelei in kinderevangelisasie (kinderbediening). Sedert 1989, toe Petra-instituut tot stand gekom het, het sy in verskillende hoedanighede as personeellid gedien, insluitend die fasilitering van werksessies en konsultasies. Sy is tans die Bestuurder: Kommunikasie, en is verantwoordelik vir die meeste van Petra Institute se kommunikasie en publikasies.

Laetitia Bull has been well trained in child evangelisation (children’s ministry). Since 1989, when Petra Institute was established, she served as staff member in various capacities, including facilitation of workshops and consultations. She is currently the Manager: Communications, being respon sible for most of Petra Institute’s communications and publications.

Laetitia Bull