Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
wpfc_sermon
wpfd_file

Malan Nel

Prof Malan Nel is op Calvinia gebore waar hy ook gematrikuleer het. Hy voltooi sy teologiese studies in 1964 en in 1984 verwerf hy ’n doktorsgraad in die teologie – albei aan die UP. Prof Nel het ’n lang bediening in die Ned Geref Kerk en sedert 1988 ook in ekumeniese verband. Van 1980 tot 1988 was hy as dosent verbonde aan die Fakulteit Teologie, UP. Sedert 1993 is hy die stigter- direkteur van die Universiteit Vista se afdeling vir Kontekstuele Bediening. Prof Nel is ’n gereelde gasspreker en -dosent by universiteite in die buiteland. Sy studietoere vir predikante en teologiese studente na die VSA is wyd bekend. Hy is die skrywer van talle artikels en boeke, onder meer Jeugbediening (RGN, in die reeks “Studies in Praktiese Teologie”) en Om uit genade te leef (Struik). Sy boek Gemeentebou is met die Andrew Murray-prys bekroon. Prof Nel is getroud en woon in Pretoria.

CLF author - free christian material affordable christian material
Malan Nel