Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
wpfc_sermon
wpfd_file

SILENCE AND SOLIDARITY – CELEBRATING 30 YEARS OF THE CENTRE FOR CHRISTIAN SPIRITUALITY

Onder redaksie van Laurie Gaum, Sally Argent, Anne Hahn en Louise Cull
Uitgegee deur Barnabas Publishers

Resensie deur Lisel Joubert

Hierdie werk is eerder ʼn versameling as ʼn boek: ʼn Versameling waaraan ʼn mens nooit gaan ophou lees nie en waarna jy altyd sal terugkom vir inspirasie. Eintlik is Silence and solidarity kreatiewe geskiedskrywing. Dit gee aan ons ʼn kykie in die 30 jaar wat die Centre for Christian Spirituality/Sentrum vir Christelike Spiritualiteit al bestaan, maar doen dit op so ʼn manier dat die leser deel word van die “stilte en solidariteit” wat kenmerkend is van die bedoeling en strewe van die sentrum.

Die sentrum het ontstaan as die “Institute for Christian Spirituality” en het Anglikaanse wortels. Die verlange van die destydse aartsbiskop Desmond Tutu, wat diep betrokke was by die stigting daarvan, was dat iets van “the church at prayer” in die sentrum weerspieël moes word. Die instituut wou in moeilike tye in ons land aan geestelike leiers ruimte gee vir stilte en gebed. Mettertyd het die instituut gegroei tot ʼn ekumeniese instelling wat steeds hou by die oorspronklike doel om ruimte te skep waar ʼn mens kan tuiskom in die gasvryheid van God se liefde en sodoende ʼn verskil kan maak aan ander en die samelewing.

Die tipes spiritualiteit wat oor drie dekades in die sentrum gehuisves is, word in die boek nagespoor. Hierdie nasporing open vir die leser ʼn rykdom van belewenisse wat aanmekaar geheg word deur die idee van solidariteit en stilte. In die proses word erkenning gegee aan die mense wat deur die jare die ruggraat gevorm het van die sentrum.

By die lees van die boek besef ʼn mens dat die spiritualiteit van die sentrum nooit die spiritualiteit van die massas was nie. Dr Carel Anthonissen skryf tereg: “In fact, most of the things we do, happen away from the public eye, almost in obscurity.” Tog, as jy die skat ontdek, sal jy altyd terugkom, soos die getuienisse van deelnemers aan die boek bevestig. In die eerste hoof­stuk word die eerste jare van die destydse instituut be­skryf. Die opvolgende hoofstukke is gevul met genres wat wissel van koerantberigte, gedigte, gebede, kuns, beskrywings tot getuienisse. Die leser word blootgestel aan ʼn spiritualiteit wat tot uitdrukking kom in verskeidenheid en verrassende openheid.

Wat deurgaans opval, is die sterk kreatiwiteit in die jarelange werk van die sentrum. Dit word op ʼn besondere manier gereflekteer in die voorbladkuns van dr Fanie Marais. Die voorblad is een van ʼn groep van Marais se Marikana-uitbeeldings wat weer eens die sentrum se lewe saamvat: gebed en solidariteit.

Silence and solidarity is ʼn mosaïek van klein blokkies van verskillende kleure en groottes wat jou op hulle eie ure lank kan besig hou, en gesamentlik ʼn sinvolle geheelprent vorm. Dit vier God as bron van liefde en lewe deur die werk van min mense, soms amper onsigbaar, maar nooit sonder diep betekenis nie.

Dr Lisel Joubert woon in Gansbaai en is die skrywer van Ontmoeting met heiliges wat in 2015 die Desmond Tutu-Gerrit Brandprys gewen het. 

Uit: Kerkbode – met toestemming