Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
wpfc_sermon
wpfd_file

Ons bly in ʼn era waar dit maklik is om bang te wees.

Ons bly in ʼn land waar dit maklik is om bang te wees.

Maklik om jou kop so diep in die gat van vrees te druk dat dit amper nie moontlik is om daar uit te kom nie.

Mense praat jou bang. Mense se optrede maak jou bang. Mense is bang.

Maar vrees is verlammend.

Vrees is beskuldigend.

En vrees is nie van God nie.

Ongelukkig het ons daarmee groot geword.  Vrees-teologie was in my kinderjare by die kerk en in ons eie huis in my ouers se opvoeding. Sommiges gebruik dit steeds effektief in ons hedendaagse opsweping van mense.

 

Vandat ek kan onthou, word ek vertel van die duiwel wat my gaan kom haal. Ek het ook van Jesus geleer en van Sy liefde. Maar die oorweldigende klem is geplaas oor wat die duiwel met my gaan doen. Soveel klem word op ons foute geplaas, dat ons begin verleer om goeie punte te vier en uit te leef. Jy moet elke dag vir Jesus vertel hoe sondig jy is, jy moet bang wees (ontsag hê) vir Jesus want Hy bepaal of jy hel toe gaan of nie. My lewe het plaasgevind rondom my stryd om nie vir God kwaad te maak nie en om nie vir die duiwel houvas te gee nie.

Gee ons nie juis meer houvas deur so baie energie daaraan te wy nie?

 

Joe Niemand sing:

Hy wat in die skadu van die allerhoogste sit

In die geheime plek, sal vir God kan sê:

U is my bergvesting, my toevlug op wie ek vertrou,

Want U sal my kom haal by die diepste donker plekke

Waar ek gebring word deur die doodsgevaar.

Ja U vlerke vou my toe

Onder U troue vleuels vind ek my skuiling

U vure is my skuld, my bevryding

Ja…

Ek sal nie bang wees nie!”

Vir die onheil in die nag

Die verwoesting in die dag

Ek sal nie bang wees nie.”

-Joe Niemand

 

Na my persoonlike ontmoeting met Jesus en my voortdurende bou van ‘n meer intieme verhouding met hom – is ek nie meer bang nie.

Hy het immers die dood oorwin.  Die duiwel verslaan.

Hoe meer tyd ons met Jesus spandeer hoe minder tyd het ons vir die duiwel.

Jesus se sterwe aan die kruis maak ons vry, want vir elkeen wat glo dat Jesus die dood oorwin het, het hy die reg gegee om sy kind genoem te word en dieselfde krag wat in hom is, is nou in elkeen wie glo dat hy verlosser is.

Hoekom is ons dan nog bang?

Miskien moet ons eerder vrae waarmee staan ons die vrees teë?

ʼn Sterker verhouding met Hom maar dit beteken ook ʼn sterker verhouding met Sy wêreld. Ons kry dit baie mooi reg om die twee vir gemak te skei van mekaar.  Maar ʼn verhouding met Hom beteken ʼn verhouding met sy Skepping.

Hoe intiemer die verhouding met Hom, hoe intiemer die verhouding met sy Skepping.

 

“Hou op wag vir ander, begin iets doen, want so

gaan ons mense se lewens verander … so gaan ons, ons land verander.”

Herman Smit (CAP)

 

Dit is maklik om raad te gee (en meestal baie nodig). Dit is maklik om geld te gee (en meestal bitter nodig). Dit is maklik om te sing in die kerk, om te bid in die kerk (en altyd nodig). Dis alles dinge wat ons meer saam ook kan doen.

Maar dis nodiger om intiem te raak met ons wêreld.

Wat is intimiteit?

nabyheid, samehorigheid, affiniteit, verslag, gehegtheid, vertroudheid, vertroulikheid, noue assosiasie, noue verhouding, goeie vriendskap, vriendelikheid, kameraadskap, liefde, metgesel, wedersydse liefde, warmte, warm gevoelens, begrip

= BESTE TEENVOETER VIR VREES

Om bang te maak en om bang te wees is een ding maar moenie die leuen glo dat jy sondig is of dat ons land nie ʼn toekoms het nie. Hou op om mekaar bang te praat en begin doen, begin liefde leef.

Alles begin by die klein dingetjies. Vergeet nou vir ʼn oomblik om die wêreld te verander. Begin by jouself, by die verhoudings waarin jy staan.

Is jy gelukkig? Is jou gesin gelukkig? Wanneer laas het jy gestop om met jou buurman te gesels? Wanneer laas het jy gestop en met ʼn vreemdeling gesels? Wanneer laas het jy met jou vyand gesels?

Jesus het nooit vir ander gewag om iets te doen nie. Hy het nie ʼn oomblik gemis om te gesels of om liefde te gee of om net by mense te wees nie.

Hy het ook nie geskroom om dit wat fout was uit te wys nie. Jesus het soms teen die stroom ingegaan en gedoen wat nodig was om mense se lewens te verander, om hoop te bring.  En so het Hy vrees oorwin.

 

Ekis nie bang nie, Jesus is vir my

Wie kan dan teen my wees?

Ek sal nie bang wees nie,

Want U beskerm my.

 

Ek sal die stukke begin optel

Want dit is my dorp

Ek sal lief wees

Want Hy is lief

 

Wynand Olivier