Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
wpfc_sermon
wpfd_file

Ek is mal daaroor om na getuienisse oor wonderwerke te luister of daaroor te lees. Sulke stories versterk mens se geloof en bring hoop. Ons lees onder andere in Hebreërs 2:4 hoedat die Here die apostels se prediking bekragtig het deur wonders en tekens te doen.

Maar hoe dan nou gemaak as jy nog nooit self ’n wonderwerk beleef het nie?

Jy hoef glad nie afgeskeep te voel nie, want die waarheid is, elke mens op aarde het al ’n wonderwerk beleef. Daardie wonderwerk is die lewe self.

Het jy geweet dat daar, behalwe vir jou vingerafdrukke, nog sewe ander kenmerke is wat jou heeltemal uniek maak? Van die manier waarop jy loop, tot hoe die porieë op jou neus gerangskik is, kan deesdae gebruik word om jou mee uit te ken![i]

En dit is alles net fisiese eienskappe. Wat persoonlikhede en karaktereienskappe aanbetref, het jy ’n unieke kombinasie van verskeie kenmerke wat jou maak wie jy is. Uit die amper 8 biljoen mense op aarde, is daar geen ander een soos jy nie. Jy is ’n wonderwerk.

Die wonderwerk waarby ek egter hierdie week wil stilstaan, is wedergeboorte.

‘Julle is immers weergebore, nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike saad: die lewende en ewige woord van God.’ 1 Petrus 1:23

Ons lees in Johannes 1:12-13, dat wedergeboorte dít is wat in jou gees gebeur wanneer jy Jesus Christus as jou verlosser aanneem. En in Johannes 3:3 verseker Jesus Nikodemus daarvan dat net dié wat opnuut gebore word die koninkryk van God sal sien. Ons leer ook uit Johannes 6:63 dat dit iets is wat net die Heilige Gees kan bewerkstelling. Geen mens kan dit op sy eie regkry nie, en jy kan ook nie iemand laat weergebore word nie.

Om dit logies te probeer verklaar, is onmoontlik. Daarom sê Jesus: ‘Die wind waai waar hy wil. Jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waar hy vandaan kom en waar hy heen gaan nie. So gebeur dit met elkeen wat uit die Gees gebore is.’ Johannes 3:8

Die wonderwerk van wedergeboorte, lê in dít wat met jou gebeur wanneer hierdie nuutwording plaasvind.

Jy word God se kind, en as sy eiendom beseël – ’n splinternuwe mens in Christus – sodat jy die goeie werke kan doen wat Hy vir jou beplan het. (Gal. 4:6; 2 Kor. 1:22; 2 Kor. 5:17-18; Ef. 2:10)

Daardie houvas wat sonde op jou lewe gehad het word gebreek. Hy red jou uit die mag van duisternis. Daar is nou vrede tussen jou en God. (1 Joh. 5:18; Kol. 1:13; Rom. 5:1)

Jy ontvang die gawes van die Heilige Gees. God se liefde word in jou hart uitgestort, en jy word al hoe meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. (Hand. 2:38; Heb. 2:4; Rom. 5:5; 2 Kor. 3:18)

Leef dan van vandag af asof jy ’n wonderwerk is. En deel jou getuienis van wedergeboorte met ander, sodat hulle ook as verloste mense kan lewe.

[i] https://www.bbc.com/future/article/20170109-the-seven-ways-you-are-totally-unique

 

Geskryf deur Madeleine Venter