Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
wpfc_sermon
wpfd_file

Die eerste wat uit die dood opgestaan het

Openbaring 1: 4-5a

Soos alle goeie, Griekse briewe uit daardie tyd, het Openbaring ook ʼn behoorlike aanhef. Dit sê van wie die brief kom: Johannes, waarskynlik ʼn leraar van die gemeente Efese, nou ʼn banneling op die eiland Patmos. En die aanhef sê aan wie die brief gerig is: die sewe gemeentes in Asië, verteenwoordigers van die kerk van alle tye. En dan volg die bekende groet: genade (chairein in Grieks) en vrede (sjaloom in Hebreeus) vir julle. Mag dit met julle in alle opsigte goed gaan, nou en vir altyd! Seën!

Is dit maar net ʼn niksseggende wens, soos ons mekaar in die verbygaan groet: “Gaan jou goed hoor!” Of sit daar meer in die groet, is dit dalk ʼn toesegging, ʼn belofte wat ernstig geneem kan word? Natuurlik is dit méér, want hierdie groet kom uit ʼn gesaghebbende bron, dit kom van en in Naam van niemand minder nie as die Drie-enige God. En wie hierdie Drie-enige God is, word hier helder uitgespel; dis die plek in die Bybel waar die prent van die Goddelike Drie-eenheid dalk die duidelikste geteken word.

Dit gaan oor JHWH, God die HERE, wat is en wat was en wat kom, die Ewige, die Een wie se Naam ons alleen met huiwering op ons lippe kan neem, die Heilige en Regverdige, maar tog ook die Genadige en Liefdevolle, die Vader van ons Here Jesus. En die groet kom van die sewe Geeste voor sy troon. Sewe dui op die Volmaakte, die Gees wat oral werk, maar veral ook in die kerk, en alles weer heel en nuut maak. En dan kom die groet ook van Jesus Christus, die Seun.

Van Christus word hier gesê:

  • Hy is die geloofwaardige getuie, Hy het ons van God kom vertel, kom wys hoe lyk God se hart, hoe groot God se liefde is. Hierdie getuienis is geloofwaardig; Hy het dit immers met sy bloed verseël, aan die kruis.
  • Hy is die eerste wat uit die dood opgestaan het, staan hier. Sy graf is leeg, Hy het die dood oorwin, Hy skenk ons die lewe. Sy opstanding maak ons opstanding moontlik, ʼn werklikheid – Hy was die eerste van hulle wat sal volg, hulle wat Hom volg. Dat Hy opgestaan het, is die groot draaipunt van die eeue, die punt van oorwinning oor die donkerte en dood, dit het die deur na die nuwe toekoms oopgesluit. Dit is ons hoop, dit maak die genade en vrede in die groet ʼn werklikheid, ten spyte van watter lyding of verdrukking ons ook al ervaar.
  • En dat Hy opgestaan het, is die bewys dat Hy die Here is, die Heerser oor die konings van die aarde. Nie die Romeinse keiser nie, nie die magte van hierdie wêreld nie, nie die Bose nie, nie pandemies of watter natuurlike of bonatuurlike mag ook al het die laaste sê nie, nee, ons toekoms, ons elkeen se lewe, is in sy hande. Die Opgestane, Hy is die Here!

Dis daarom dat ons juis ook vandag, op hierdie Opstandingsondag, mekaar mag groet met “genade en vrede vir jou”, as toesegging, as vaste belofte. Die Drie-enige God skenk dit aan ons. Dat Christus waarlik opgestaan het, is die waarborg dat dit waar is.  GvdW