Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
wpfc_sermon
wpfd_file
Op vaste fondamente
2 August 2021

Op vaste fondamente

Passage: Matteus 7:24-27

Die teksgedeelte vorm die afsluiting van Jesus se bergrede. Die bergrede was Jesus se bekende preek vanaf die berg in Galilea, later die Berg van Saligsprekinge genoem. Oor die eeue heen is Jesus se uitsprake in die bergrede van die mees aangehaalde verse in die Bybel. Jesus preek hier vir sy dissipels, maar eintlik ook vir ‘n hele skare mense wat nadergekom het om te luister. Matteus skryf spesifiek dat Jesus teen die berg uitgeklim en gaan sit het om te preek. Deur te sit en preek het rabbi’s hul gesag beklemtoon, die belangrikheid van hul woorde. En dat Jesus vanaf die berg gepreek het, het natuurlik ook groot simboliese betekenis. Soos Moses die Tien Gebooie op die berg Sinai uit God se hand ontvang het en dit van daar af na die volk Israel afgebring het, kondig Jesus die grondreëls vir God se koninkryk van ‘n berg af.

Download Files Notes