Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
wpfc_sermon
wpfd_file
Paulus stel hier twee eras, twee tydperke teenoor mekaar. Die hede teenoor die toekoms. Die era waarin ons nou leef, die hede, word gekenmerk deur lyding, verganklikheid, gebrokenheid. Die era…
‘n Sekere man uit die skare kom na Jesus en vra: “meester, wees regter en bemiddel in my dispuut met my broer oor ons erfporsie.” Dis wat Joodse rabbi’s gedoen…