Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
wpfc_sermon
wpfd_file
Priesters vir die wêreld
15 May 2023

Priesters vir die wêreld

Passage: 1 Timoteus 2:1-7

Paulus skryf hierdie pastorale brief vir die jongman Timoteus, sy  “ware kind in die geloof,” vir wie hy as vaderfiguur optree. Timoteus was die leraar van die klein gemeente in die stad Efese. In Efese het die indrukwekkende tempel vir die Grieks-Romeinse godin Artemis gestaan. Maar dis nie net Artemis wat in deur die meerderheid van die stad aanbid is nie, ook die Romeinse keiser self is daar aanbid, hy was die eintlike god in wie se hande die hele stad was, wat heerskappy gevoer het – sy woord was wet.

Download Files Notes